Stimați membri,


Precum cunoașteți, legea prevede o serie de activități anuale care presupun aprobarea dumneavoastră.

Am încercat procedura de urgență a votului electronic/aprobării tacite, dar aceasta nu a funcționat la parametrii scontați, urmând să o îmbunătățim împreună.

Prin urmare, facem un apel la dumneavoastră să exercitați votul prin corespondență scrisă, iar în acest sens, după cum am transmis adresă fiecărei unități, se impune să descărcați modelul “Situației cu rezultatele votului exprimat de membrii Asociației de Caritate din Armata României – CAMARAZII”, să îl adaptați și să vă exprimați votul, urmând ca rezultatele acestuia să ajungă la sediul Asociației în plicul autotimbrat trimis unității dumneavoastră. Chiar dacă votul prin corespondență are și opțiunea aprobării tacite, în sensul că cine nu se exprimă înseamnă ca este de acord, din rațiuni de bună comunicare, am prefera să vă exercitați dreptul la vot.

Precizăm că cei care sunt pensionari sau din alte motive nu pot vota unitar, prin corespondență scrisă și tabel întocmit la nivelul unității, pot vota electronic pe sistemul creat pe site sau prin e-mail, urmând instrucțiunile de la votul electronic.

Detaliile privind temele supuse votului pot fi vizualizate/descărcate, printr-un click pe fiecare temă expusă mai jos.

  1. Bilanțul contabil și contul rezultatului exercițiului pe anul 2017;
  2. Raportul comisiei de cenzori pe anul 2017;
  3. Proiectul programelor Asociației pe anul 2018;
  4. Proiectul bugetului Asociației pe anul 2018.


Vă mulțumim pentru implicare!Notă:

  1. Votul se realizează prin bifarea cu X a căsuței corespunzătoare opțiunii votantului;
  2. Rugăm a se completa toate rubricile situației, întrucât CNP-ul și e-mail- ul sunt elemente cheie pentru realizarea votului prin corespondență electronică, spre care tindem, iar telefonul ne este util în vederea facilitării comunicării;
  3. Neexprimarea votului se consideră aprobare tacită, conform art. 18, alin. (4) din Statut.