10 Noiembrie 2017

Stimați membri,


Având în vedere toate complicațiile generate pe fondul blocajului financiar privind viramentul 2%, neputând avea o viziune minimală asupra intrărilor financiare și, corelativ, a programelor pe 2017 și 2018, am intrat în ultimul trimestru al anului fără a putea trece prin procedura de vot aceste documente.

Totodată, aprobarea dumneavoastră este necesară și pentru alte elemente care țin de viața internă și dezvoltarea Asociației.

Am încercat procedura de urgență a votului electronic/aprobării tacite, dar aceasta nu a funcționat la parametrii scontați, urmând să o îmbunătățim împreună (va funcționa când vom avea în baza de date toate CNP-urile și e-mail-urile membrilor).

Prin urmare, facem un apel la dumneavoastră să exercitați votul prin corespondență scrisă, iar în acest sens, după cum am comunicat scris fiecărei unități, se impune să descărcați modelul “Situației cu rezultatele votului exprimat de membrii Asociației de Caritate din Armata României – CAMARAZII”, să îl adaptați și să vă exprimați votul, urmând ca rezultatele acestuia să ajungă la sediul Asociației în plicul autotimbrat trimis unității dumneavoastră. Chiar dacă votul prin corespondență are și opțiunea aprobării tacite, în sensul că cine nu se exprimă înseamnă că este de acord, din rațiuni de bună comunicare, am prefera să vă exercitați dreptul la vot.

Precizăm că cei care sunt pensionari sau din alte motive nu pot vota unitar, prin corespondență scrisă și tabel întocmit la nivelul unității, pot vota electronic pe sistemul creat pe site sau prin e-mail, urmând instrucțiunile de la votul electronic.

Detaliile privind temele supuse votului pot fi vizualizate/descărcate, printr-un click pe fiecare temă expusă mai jos.

  1. Aprobarea proiectului programelor Asociației pentru anul 2017 și, orientativ, pentru anul 2018;
  2. Aprobarea proiectului bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2017 și, orientativ, pentru anul 2018;
  3. Instituirea practicii de auditare a situației financiare a Asociației, de către un auditor financiar autorizat;
  4. Aprobarea organelor de conducere ale asociației*;
  5. Mandatarea Consiliului Director pentru dezvoltarea unor activități economice și de organizare internă benefice pentru asociație;
  6. Aprobarea nivelului de retribuire a angajaților asociației, în limita câștigului salarial mediu net la nivel național.


Vă mulțumim pentru implicare!Notă:

  1. Votul se realizează prin bifarea cu X a căsuței corespunzătoare opțiunii votantului;
  2. Rugăm a se completa toate rubricile situației, întrucât CNP-ul și e-mail-ul sunt elemente cheie pentru realizarea votului prin corespondență electronică, spre care tindem, iar telefonul ne este util în vederea facilitării comunicării;
  3. Neexprimarea votului se consideră aprobare tacită, conform art. 18, alin. (4) din statut.
  4. * Dacă opțiunea de vot nu este aceeași pentru întreaga conducere și, implicit, nu se poate vota în bloc, rugăm a se transmite votul pentru fiecare persoană propusă, prin e-mail pe adresa contact@camaraziimilitari.ro.