În ziua de 27 iulie 2011 a avut loc şedinţa Consiliului director al Asociaţiei “CAMARAZII”, cu următoarea ordine de zi: 1. Prezentarea componenţei Consiliului director şi a Comisiei de cenzori; 2. Prezentarea Statutului Asociaţiei şi a responsabilităţilororganelor de conducere; 3. Informare asupra principalelor direcţii de acţiune aprobate de Adunare Generală, a activităţilor în derulare şi a celor de […]

În anul 2013 Asociaţia de Caritate din Armata României – CAMARAZII a acordat sprijin financiar astfel: – 147 cazuri medico-sociale ale personalului militar şi civil din armată, precum şi ale unor cadre militare în rezervă-retragere; – ajutoare pentru copiii celor decedaţi în acţiuni militare; – ajutoare de înmormântare pentru decesul unor membrii ai asociaţiei/membrii de […]

În perioada ianuarie-octombrie 2012, Asociaţia de Caritate din Armata României – CAMARAZII a acordat sprijin financiar pentru: – 70 cazuri medico-sociale ale personalului militar în activitate/rezervă/retragere; – 36 copii ai unor militari decedaţi în teatrele de operaţii; – 3 mame ale unor militari decedaţi în teatrele de operaţii. a) Cazuri medico-sociale: – 13.000 lei pentru un ofiţer, în vederea acoperirii parţiale a cheltuielilor efectuate cu tratamentului soţiei […]

În anul 2011, Asociaţia de Caritate din Armata României – CAMARAZII a acordat sprijin financiar necesar soluţionării a 65 cazuri medico-sociale ale personalului armatei şi a organizat 2 evenimente dedicate copiilor celor răniţi sau decedaţi în teatrele de operaţii, astfel: a) Cazuri medico-sociale: – 21.000 lei pentru tratamentul în Germania al soţiei unui SGV; – 12.000 lei/familie pentru doi ofiţeri decedaţi într-un accident aviatic; […]