Comunicat 1. În data de 11.04.2012, Guvernul României a adoptat Hotărârea 287/2012 privind recunoaşterea Asociaţiei de Caritate din Armata României – CAMARAZII ca fiind de utilitate publică. Hotărârea a fost publicată în Monitorul Oficial nr.254 din 17.04.2012. 2. Asociaţia numără peste 8.500 de membri şi are 22 de sucursale în teritoriu.

Pe data de 28.03.2012 a avut loc şedinţa Consiliului Director al Asociaţiei,cu următoarea ordine de zi: 1. Informare asupra activităţilor desfăşurate de la şedinţa din 17.01.2012, până în prezent: – refacerea principiilor, regulilor, criteriilor şi metodologiei analizării solicitărilor de sprijin financiar, conform observaţiilor şi propunerilor membrilor Consiliului Director; – desfăşurarea consultărilor din data de 07.03.2012, în scopul […]