Asociaţia de Caritate din Armata României – „Camarazii”

Situația până la 28.12.2023 125 ajutoare sociale și/sau medicale: 328.540 lei; 112 ajutoare deces: 94.315 lei; ajutoare lunare pentru copiii camarazilor decedați: 109.350  lei; cadouri aniversare zi naștere copii ai camarazilor decedați în acțiuni militare: 1.500 lei; activități privind problematica văduvelor camarazilor decedați în acțiuni militare: 3.841 lei; ajutoare refacere locuință afectată de calamități: 5.000 lei; 68 stimulente căsătorie: 42.780  lei; […]