Asociaţia de Caritate din Armata României – „Camarazii”

Situația până la 30.04.2024 48 ajutoare sociale și/sau medicale: 139.900 lei; 24 ajutoare deces: 20.190 lei; ajutoare lunare pentru copiii camarazilor decedați: 37.000 lei; cadouri aniversare zi naștere copii ai camarazilor decedați în acțiuni militare: 600 lei; activități privind problematica văduvelor camarazilor decedați în acțiuni militare: 1.739 lei; 5 stimulente căsătorie: 3.600 lei; 20 stimulente naștere copil: 13.110 lei; susținerea excelenței în sport: 14.000 lei; […]

Stimați membri, Având în vedere cerința legală de a se elabora și vota o serie de documente care țin de viața internă a Asociației, dificultățile și costurile convocării unei adunări prin prezență efectivă, precum și deficitul de acuratețe al votului prin delegare 1/50, în baza prevederilor art. 14, alin. (3), litera c) și ale art.18 […]