Comunicat

Joi, 26 aprilie a.c., la sediul Ministerului Apărării Naţionale, a avut loc Adunarea Generală a membrilor Asociaţiei de Caritate din Armata României – CAMARAZII, cu următoarea ordine de zi:

1. Prezentarea generală a situaţiei Asociaţiei.

2. Prezentarea raportului de activitate pe anul 2011.

3. Prezentarea şi aprobarea:
a) execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli, pentru anul  2011;
b) raportului Comisiei de cenzori.

4. Prezentarea, discutarea şi aprobarea:
a) proiectului programelor Asociaţiei;
b) proiectului bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2012;
c) propunerilor privind modificarea statutului Asociaţiei;
d) proiectului Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Asociaţiei.

5. Diverse.

La eveniment au participat 573 de persoane delegate, reprezentând 6.275 membri ai Asociaţiei.