În şedinţa Consiliului Director din data de 28.03.2012 s-a decis organizarea unei Adunări Generale a Asociaţiei, după cum urmează:

DATA: 26 aprilie 2012

ORA: 11.00 – 14.00

LOCUL: Aula MApN – obiectiv M 100

MOD DE PARTICIPARE:
– prin delegare conform Statutului, pentru cei din teritoriu.

ORDINEA DE ZI:
1. Prezentarea generală a situaţiei Asociaţiei.

2. Prezentarea, discutarea şi aprobarea:
a) raportului de activitate pe anul 2011;
b) execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli, pentru anul 2011;
c) raportului Comisiei de cenzori;
d)proiectului programelor Asociaţiei şi aproiectului bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2012.

3. Prezentarea, discutarea şi aprobarea principiilor, regulilor, criteriilor şi metodologiei analizării solicitărilor de sprijin financiar de către Asociaţie.

4. Prezentarea, discutarea şi aprobarea propunerilor privindmodificarea statutului Asociaţiei.

5. Diverse.