Consiliul Director al Asociaţiei de Caritate din Armata României –CAMARAZII a decis organizarea Adunării Generale a Asociaţiei pe anul 2013, după cum urmează:

Data: 05 iulie 2013

Ora: 12.00 – 14.00

Locul: Aula MApN

Mod de participare:
– directă, pentru cei din Bucureşti;
– prin delegare 1/30, pentru cei din provincie (cu decontarea transportului).

Ordinea de zi:
1. Prezentarea generală a situaţiei Asociaţiei.

2. Prezentarea, discutarea şi aprobarea:
a) raportului de activitate pe anul 2012;
b) execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli, pentru anul 2012;
c) raportului Comisiei de cenzori;
d) proiectului programelor Asociaţiei şi a proiectului bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2013 şi orientativ pentru 2014.

3.Prezentarea, discutarea şi aprobarea propunerilor privind îmbunătăţirea Statutului şi Regulamentului de organizare şi funcţionare al Asociaţiei.

4. Alegerea unui nou Consiliu Director.

5. Alegere unei noi Comisii de cenzori.

 

6. Diverse.

Documentele aferente ordinii de zi:

Executia bugetului Asociatiei pe 2012
Proiectul bugetului Asociatiei pe 2013
Proiectul programelor Asociatie pe 2013
Raport de activitate pe anul 2012
Raportul Comisiei de Cenzori
Propuneri modificare Statut si ROF