Consiliul Director al Asociaţiei de Caritate din Armata României –CAMARAZII a decis organizarea Adunării Generale a Asociaţiei pe anul 2014, după cum urmează:

Data: 11 iulie 2014

Ora: 11.00 – 14.00

Locul: Aula MApN

Mod de participare:
– directă, pentru cei din Bucureşti;
– prin delegare 1/30, pentru cei din provincie (cu decontarea transportului).

Ordinea de zi:
1. Prezentarea generală a situaţiei Asociaţiei.

2. Prezentarea, discutarea şi aprobarea:

– raportului de activitate pe anul 2013;
– execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli, pentru anul 2013;
– raportului Comisiei de cenzori;
– proiectului programelor Asociaţiei şi a proiectului bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2014 şi orientativ pentru 2015.

3. Prezentarea, discutarea şi aprobarea eventualelor propuneri privind îmbunătăţirea Statutului şi Regulamentului de organizare şi funcţionare al Asociaţiei.

4. Diverse.