Consiliul Director al Asociaţiei de Caritate din Armata României – CAMARAZII a decis organizarea Adunării Generale a Asociaţiei pe data de 26 iunie 2015, între orele 11.00 – 14.00, în Aula Ministerului Apărării Naţionale.

Mod de participare:

  • directă, pentru cei din Bucureşti;
  • prin delegare 1/30, pentru cei din provincie (cu decontarea transportului).

Ordinea de zi:

1. Prezentarea generală a situaţiei Asociaţiei.

2. Prezentarea şi aprobarea:

  • raportului de activitate pe anul 2014;
  • execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli, pentru anul 2014;
  • raportului Comisiei de cenzori;

.Prezentarea, discutarea şi aprobarea:

  • proiectului programelor Asociaţiei;
  • proiectului bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2015 şi orientativ pentru 2016;

4. Prezentarea, discutarea şi aprobarea propunerilor privind îmbunătăţirea:

  • Statutului Asociaţiei;
  • Regulamentului de organizare şi funcţionare.

5. Diverse.

Documente aferente Adunării Generale:

Documente supuse votului prin corespondență, până pe data de 26.07.2015: