Situația până la 28.12.2023

 • 125 ajutoare sociale și/sau medicale: 328.540 lei;
 • 112 ajutoare deces: 94.315 lei;
 • ajutoare lunare pentru copiii camarazilor decedați: 109.350  lei;
 • cadouri aniversare zi naștere copii ai camarazilor decedați în acțiuni militare: 1.500 lei;
 • activități privind problematica văduvelor camarazilor decedați în acțiuni militare: 3.841 lei;
 • ajutoare refacere locuință afectată de calamități: 5.000 lei;
 • 68 stimulente căsătorie: 42.780  lei;
 • 168 stimulente naștere copil: 112.350  lei;
 • burse sociale de studii pentru copiii înscriși în învățământul gimnazial sau liceal, cu rezultate foarte bune la învățătură (media generală 9.00) sau care excelează la olimpiadele școlare (venituri până la 1.800 lei/lună/membru de familie): 800 lei;
 • ajutor privind dotarea cu rechizite și alte materiale la începutul anului școlar, pentru copiii înscriși în învățământ, din familii cu venituri de până la 1.800 lei/lună/membru de familie: 1.400 lei;
 • programul  „Excelența în educație” (premiere elevi de colegii naționale militare, cu rezultate de excepție la olimpiadele școlare): 12.000 lei;
 • voluntariat și educație copii (Programul „Cadet în Forțele Navale”): 1.080 lei;
 • susținerea logistică și financiară a proiectului ,,INVICTUS” (recuperarea fizică și psihică prin sport, a militarilor răniți/ invalizi – asigurare mașină și carburant transport persoane cu dizabilități): 2.065 lei;
 • acțiuni caritabile cu prilejul Zilei Internaționale a Copilului – 1 Iunie26.310 lei;
 • organizarea Pomului de Crăciun (București, Mangalia, Părău): 21.667 lei;
 • organizarea Taberei de vară pentru cercetași12.500 lei;
 • susținere activități privind promovare valori naționale și tradiții militare: 13.459 lei;
 • activități culturale (marcarea Zilei Internaționale a Femeii): 2.960 lei.
 • continuare amenajări punct recreativ – Vama Veche14.629 lei;
 • dotări/amenajări/cultivare lucernă Centru activități sociale – Părău, jud. Brașov: 81.908  lei;
 • dotări/amenajări punct recreativ/plantație cireși – Ulmi, județul Giurgiu: 8.909 lei.