Situația până la 16.07.2024

 • 61 ajutoare sociale și/sau medicale: 171.500 lei;
 • 46 ajutoare deces: 38.990 lei;
 • ajutoare lunare pentru copiii camarazilor decedați: 57.000 lei;
 • cadouri aniversare zi naștere copii ai camarazilor decedați în acțiuni militare: 900 lei;
 • activități privind problematica văduvelor camarazilor decedați în acțiuni militare: 1.739 lei;
 • 15 stimulente căsătorie: 9.600 lei;
 • 55 stimulente naștere copil: 36.110 lei;
 • programul „Excelența în educație” (premiere elevi de colegii naționale militare, cu rezultate de excepție la olimpiadele școlare): 3.000 lei;
 • burse sociale de studii pentru copiii înscriși în învățământul gimnazial sau liceal, cu rezultate foarte bune la învățătură (media generală 9.50) sau care excelează la olimpiadele școlare (venituri până la 1.800 lei/lună/membru de familie): 640 lei;
 • susținerea excelenței în sport: 14.000 lei;
 • acțiuni caritabile cu prilejul Zilei Internaționale a Copilului – 1 Iunie4.593 lei;
 • organizarea Taberei de vară pentru cercetași11.100 lei;
 • cinstirea memoriei eroilor: 4.500 lei;
 • susținere activități privind promovare valori naționale și tradiții militare: 20.967 lei;
 • continuare amenajări punct recreativ – Vama Veche52.972 lei;
 • dotări/amenajări Centru activități sociale – Părău, jud. Brașov: 10.670  lei;
 • dotări/amenajări punct recreativ/plantație cireși – Ulmi, județul Giurgiu: 8.695 lei.