PROIECTUL
,,COMBAT COVID-19”

(proiect de responsabilitate socială)

DEVIZA: ,,Impreună, suntem mai puternici!”

ARGUMENTE:

a) situația dificilă generată de pandemie și criza socio-economică ce se profilează în siajul acesteia reclamă intensificarea acțiunilor de solidaritate umană;

b) prin prezentul proiect, Asociația de Caritate din Armata României-CAMARAZII își propune să asigure platforma juridică și organizatorică necesară în vederea facilitării posibilității de a se contribui, în mod organizat, unitar și transparent, pentru depășirea situației dificile generate de pandemia COVID-19.

MĂSURI DE SPRIJIN VIZATE:

a) îmbunătățirea dotării cu măști de protecție și cu alte echipamente și materiale de protecție împotriva virusului SARS-COV-2, a personalului armatei expus (personal medical, militari aflați în misiuni de suport ordine publică, personal cu atribuții care presupun interfață cu publicul, personal administrativ responsabil cu salubritatea etc.) și a voluntarilor asociației;

b) donarea de tablete și/sau alte mijloace necesare, către copiii membrilor asociației care nu au posibilități în acest sens, în vederea facilitării accesului acestora la programe educaționale tip ,,teleșcoala” sau ,,școala on-line”;

c) asigurarea, în funcție de solicitări și de fondurile la dispoziție, a bunurilor necesare traiului, pentru persoanele vârstnice (veterani de război, cadre militare în retragere etc.) sau pentru persoane din rândul membriilor asociației/ familii ale acestora, aflate în izolare la domiciliu și care nu se pot aproviziona singure;

d) sprijin financiar, în funcție de solicitări și de fondurile la dispoziție, pentru elevii și studenții din instituțiile militare de învățământ cu o situație socială defavorizată, care nu își pot asigura resursele minimale de trai și/sau mijloacele tehnice necesare învățământului la distanță;

e) sprijin financiar, în funcție de solicitări și de fondurile la dispoziție, pentru familiile personalului armatei dislocat în teatrele de operații, pe baza eventualelor cereri provenite de la  structurile de sprijin familial constituite, în acest sens, în cadrul Ministerului Apărării Naționale.

FONDURILE NECESARE vor fi asigurate astfel:

a) din resurse proprii ale asociației;

b) din donații și sponsorizări provenite de la personalul armatei și de la persoane fizice sau juridice din mediul civil, care empatizează cu proiectul;

c) din alte resurse atrase în condițiile legii.

  MECANISMELE PROCEDURALE:

a) punerea la dispoziție, de către asociație, a trei conturi strict dedicate proiectului, în care se pot vira donațiile/sponsorizările, cu precizarea ,,pentru proiectul COMBAT COVID-19”, astfel:

-RO79RNCB0081101381270005 (lei);

-RO63RNCB0081101381270002 (euro);

-RO36RNCB 0081101381270003 (dolari).

Conturile sunt deschise la BCR, sucursala Izvor, sector 5, București,  iar viramentul trebuie efectuat pentru Asociația de Caritate din Armata României Camarazii  (CUI 23988586), cu sediul în Constantin Mille, nr.1, sector 1, București.

b) încărcarea contului în lei cu o primă contribuție din partea Asociației CAMARAZII, în sumă de 40.000 lei, la care se adaugă disponibilitatea de a dona 4.000 de măști de protecție;

c) postarea pe site, în spiritul motivării prin exemplul civic, a listei cu persoanele fizice și juridice care au contribuit la proiectul ,,COMBAT COVID-19″, cuprinzând contribuțiile efectuate (contăm pe generozitatea și puterea exemplului, din partea liderilor). În dreptul persoanelor care doresc să-și păstreze anonimatul, se va trece expresia ,,donator anonim” ;

d) actualizarea permanentă și postarea pe site a situației resurselor acumulate și a măsurilor întreprinse, precum și mediatizarea periodică a evoluției proiectului.

ALTE INFORMAȚII:

a) Pentru detalii, Asociația poate fi contactată la telefon: 0762.240.724 sau prin e-mail, la adresa: contact@camaraziimilitari.ro.

b) Rugăm ca, după efectuarea viramentului, să se comunice Asociației acest lucru și totodată să se transmită, electronic, documentul bancar care atestă viramentul.

c) In cazul în care se optează pentru un demers unitar, la nivelul unității sau al unui grup de persoane, se poate efectua un virament pentru întreaga sumă, iar tabelul cu donatorii și sumele aferente fiecăruia, precum și documentul bancar care atestă viramentul, se transmit, electronic, Asociației.

Ne-am bucura dacă fiecare donator ar invita un prieten să facă același lucru.
Nu contează suma, ci gestul!

 

Mulțumim pentru încredere și vă așteptăm să ne fiți alături!

CONSILIUL DIRECTOR