În ziua de 27 iulie 2011 a avut loc şedinţa Consiliului director al Asociaţiei “CAMARAZII”, cu următoarea ordine de zi:
1. Prezentarea componenţei Consiliului director şi a Comisiei de cenzori;
2. Prezentarea Statutului Asociaţiei şi a responsabilităţilororganelor de conducere;
3. Informare asupra principalelor direcţii de acţiune aprobate de Adunare Generală, a activităţilor în derulare şi a celor de perspectivă imediată;
4. Prezentarea situaţiei fondurilor la dispoziţie;
5. Prezentarea, discutarea şi aprobarea mecanismelor de lucru în cadrul Consiliului director şi în relaţia dintre Asociaţie şi Comisia Centrală pentru Probleme Sociale;
6. Stabilirea unei linii de conduită în privinţa plăţii cotizaţiei;
7. Aprobarea admiterii în Asociaţie a persoanelor care au depus adeziuni în anul 2011;
8. Prezentarea, discutarea şi aprobarea unor măsuri de sprijin medico-social pentru personalul armatei/familiile acestuia, conform recomandărilor formulate în şedinţa Comisiei Centrale pentru Probleme Sociale din 12.07.2011;
9. Stabilirea procedurii privind înfiinţarea de sucursale.