Pe data de 15.12.2011 a avut loc şedinţa Consiliului Director al Asociaţiei de Caritate din Armata României – CAMARAZII, cu următoarea ordine de zi:

1. Prezentarea stadiului realizării activităţilor aprobate în şedinţa anterioară:
– soluţionarea unor cazuri medico-sociale;
– înfiinţarea de sucursale;
– atragerea de noi membri.

2. Prezentarea situaţiei fondurilor la dispoziţie.

3. Analizarea şi soluţionarea a 21 de cazuri medico-socialerecomandate de Comisia Centrală pentru Probleme Sociale, în şedinţa din 08.12.2011.

4. Prezentarea, discutarea şi aprobarea problemelor aferente organizării Pomului de Crăciun pentru copiii militarilor răniţi/decedaţi în teatrele de operaţii.

5.  Problematica sponsorizării Asociaţiei.

6. Prezentarea evoluţiei demersurilor privind obţinerea statutului de organizaţie de utilitate publică, de către Asociaţie.

7. Prezentarea, discutarea şi aprobarea strategiei de atragere de fonduri prin campania de redirecţionare a 2% din impozitul pe venitul anual salarial.

8. Probleme administrative.

9. Diverse.

Principalele decizii adoptate în cadrul şedinţei se prezintă astfel:

a)  Pentru toate cele 21 de cazuri medico-sociale transmise de către Comisia Centrală pentru Probleme Sociale să fie alocate fonduri în vederea unei soluţionări parţiale sau integrale.
b)  Organizarea Pomului de Crăciun pentru copiii militarilorrăniţi/decedaţi în teatrele de operaţii internaţionale şi în acţiuni militare interne să fie finanţată de către Asociaţie, în părţile ce privesc costurile cadourilor şi ale spectacolului artistic.
c)  În privinţa atragerii de sponsorizări a fost  prezentată, discutată şi aprobată lista sponsorilor propuşi. Totodată,  s-a stabilit să se transmită scrisori către toţi sponsorii iniţiali, respectiv către cei propuşi.
d)  Referitor la campania de redirecţionare a 2%  din impozitul  pe venitul anual salarial, s-a decis ca aceasta să înceapă cu data de 03.01.2012.