Pe data de 13.10.2011 a avut loc şedinţa Consiliului Director al Asociaţiei de Caritate din Armata României – CAMARAZII, cu următoarea ordine de zi:

1. Prezentarea stadiului realizării activităţilor aprobate în şedinţa anterioară;

2. Prezentarea situaţiei fondurilor la dispoziţie;

3. Analizarea şi soluţionarea cazurilor medico-sociale recomandate de Comisia Centrală pentru Probleme Sociale, în şedinţa din 06.10.2011;

4. Analizarea şi soluţionarea propunerii de acordare a unui ajutor social lunar de 300 lei unui subofiţer în retragere, cu ambele picioare amputate (căruia i s-a achiziţionat şi un fotoliu rulant cu antrenare electrică);

5. Identificarea posibilităţilor de acumulare de fonduri prin donaţii şi sponsorizări;

6. Problema cotizaţiei şi a atragerii de noi membri;

7. Prezentarea proiectului privind servicii socio-medicale pentru veterani şi cadre militare în retragere care întâmpină probleme socio-medicale deosebite din cauza vârstei înaintate şi/sau a stării de sănătate;

8. Prezentarea propunerii privind desfăşurarea unor activităţi în scopul creşterii coeziunii de grup a armatei, în condiţii avantajoase pentru membrii asociaţiei şi pe cât posibil gratuite pentru urmaţii celor decedaţi în acţiuni militare;

9. Probleme administrative;

10. Diverse.

Principalele decizii adoptate în cadrul şedinţei se prezintă astfel:

1. Cazurile medico-sociale transmise de către Comisia Centrală pentru Probleme Sociale au fost soluţionate conform recomandărilor Comisiei.

2. Referitor la situaţia subofiţerului în retragere, cu ambele picioare amputate, s-a stabilit:
– să i se ofere un fotoliu rulant cu antrenare electrică;
– să i se acorde, pentru anul 2011, un ajutor de 300 lei/lună;
– la sfârşitul fiecărui an să se stabilească, pentru anul următor, oportunitatea şi nivelul ajutorului social.

3. Privind acumularea de fonduri din donaţii şi sponsorizări, s-a stabilit următoarea conduită:
– sponsorilor iniţiali să li se adreseze o scrisoare de mulţumire, împreună cu solicitarea de a sponsoriza, în continuare, Asociaţia;
– toţi membrii Consiliului director să participe la identificarea altor potenţiali sponsori, cu respectarea următoarelor criterii:

– să nu se producă conflict de interese;
– sponsorii să nu aibă probleme de natură să producă deficit de imagine Asociaţiei/MApN;
– condiţiile impuse de sponsori să se încadreze în cerinţele legii şi să nu angajeze Asociaţia/MApN la servicii care depăşesc competenţele proprii şi cadrul legal specific.