Joi, 10 mai 2012, a avut loc Şedinţa Consiliului Director al Asociaţiei de Caritate din Armata României – CAMARAZII, cu următoarea ordine de zi:

1. Informare asupra numărului de membri şi situaţiei fondurilor Asociaţiei;

2. Informare privind:
a) desfăşurarea Adunării Generale din data de 26.04.2012;
b) problemele subsecvente aflate în derulare:
– reflectarea activităţii în presă şi pe site;
– decontarea transportului;
– finalizarea ROF (vot corespondenţă/aprobare tacită, până pe 25.05.2012);
– parcurgerea procedurii judiciare de modificare/completare a Statutului şi a Actului constitutiv.

3. Prezentarea, analizarea şi soluţionarea unor cazuri medicale urgente.

4. Stabilirea unei conduite asupra măsurilor de sprijin destinate copiilor celor decedaţi în acţiuni militare.

5. Prezentarea situaţiei viramentelor de 2% şi stabilirea unor măsuri de eficientizare a acumulării de fonduri din această sursă.

6. Stabilirea unor direcţii de acţiune privind fructificarea utilităţii publice.

7. Aprobarea formatului şi a alocaţiilor financiare pentru Ziua Copilului.

8. Diverse.

Au fost acordate ajutoare financiare de urgenţă, după cum urmează:
– 3.500 lei ca ajutor de înmormântare şi pentru acoperirea parţială a unor cheltuieli anterioare decesului unui subofiţer;
– 3.000 lei pentru un s.g.p., în vederea acoperirii cheltuielilor efectuate pentru soluţionarea unei probleme medicale foarte grave;
– 5.000 lei pentru acoperirea parţială a cheltuielilor efectuate de un maistru militar pentru investigarea, diagnosticarea şi tratamentului fiului său, minor, suferind de o boală foarte gravă.

Referitor la măsurile de sprijin destinate copiilor celor decedaţi în acţiuni militare, s-a stabilit ca aceştia să beneficieze de:
– ajutoare lunare pentru cei care nu beneficiază de bursă de studii (preşcolari), în cuantum de maxim 1000 lei/copil, dar fără ca împreună cu pensia/indemnizaţia să se depăşească valoarea unei burse de studii (2.224 lei/lună);
– cadouri cu ocazia zilelor de naştere, în limita a 300 lei/copil, până la împlinirea vârstei de 14 ani;
– participarea la cele două evenimente anuale dedicate copiilor celor răniţi/decedaţi în acţiuni militare (Ziua Internaţională a Copilului – 1 Iunie şi Pomul de Crăciun).