Pe data de 28.03.2012 a avut loc şedinţa Consiliului Director al Asociaţiei,cu următoarea ordine de zi:

1. Informare asupra activităţilor desfăşurate de la şedinţa din 17.01.2012, până în prezent:
– refacerea principiilor, regulilor, criteriilor şi metodologiei analizării solicitărilor de sprijin financiar, conform observaţiilor şi propunerilor membrilor Consiliului Director;
– desfăşurarea consultărilor din data de 07.03.2012, în scopul cooperării/unificării cu alte 12 structuri asociative care funcţionează pe lângă unităţi ale armatei şi activează în domeniul social;
– reluarea demersurilor de avizare a dosarului privind utilitatea publică;
– transmiterea de scrisori către potenţialii sponsori;
– dezvoltarea Asociaţiei în teritoriu.

2. Soluţionarea unor probleme privind urmaşii militarilor decedaţi în T.O.

3. Situaţia fondurilor Asociaţiei.

4. Prezentarea şi discutarea oportunităţii modificării statutului Asociaţiei, precum şi a conţinutului eventualelor modificări stabilite.

5. Stabilirea detaliilor organizatorice privind desfăşurarea Adunării Generale pe anul 2012.

6. Diverse.