În anul 2013 Asociaţia de Caritate din Armata României – CAMARAZII a acordat sprijin financiar astfel:

– 147 cazuri medico-sociale ale personalului militar şi civil din armată, precum şi ale unor cadre militare în rezervă-retragere;
– ajutoare pentru copiii celor decedaţi în acţiuni militare;
– ajutoare de înmormântare pentru decesul unor membrii ai asociaţiei/membrii de familie ai acestora;
– organizare Ziua Internaţională a Copilului – 1 Iunie şi Pomul de Crăciun.

a)     Cazuri medico-sociale:

 1. 10.000 lei pentru un ofiţer, reprezentând contravaloarea unui tratament de specialitate;
 2. 12.000 lei pentru un ofiţer, în vederea acoperirii parţiale a cheltuielilor efectuatereprezentând contravaloarea analizelor medicale preoperatorii, intervenţiei chirurgicale şi a dispozitivelor medicale implantate;
 3. 5.295 lei pentru un ofiţer, reprezentând parte din contravaloarea transportului şi tratamentului medical prescris fiicei sale, în urma controlului medical periodic efectuat la o clinică din străinătate;
 4. 5.000 lei pentru un ofiţer,reprezentând contravaloarea unei intervenţii chirurgicale şi a dispozitivelor medicale necesare implantului efectuat.
 5. 315 lei pentru un subofiţer,reprezentând contravaloarea analizelor medicale efectuate în urma diagnosticării cu o boală gravă;
 6. 2.835 lei pentru un subofiţer, reprezentând parte din cheltuielile efectuate cu investigaţiile medicale şi o intervenţie chirurgicală complexă;
 7. 20.000 lei pentru un subofiţer, reprezentând o parte din contravaloarea tratamentului de specialitate urmat la o clinică particulară, în urma diagnosticării cu o boală gravă;
 8. 5.000 lei pentru un subofiţer, în vederea acoperirii parţiale a cheltuielilor efectuate pentru ointervenţie chirurgicală complexă şi a tratamentului urmat;
 9. 2.000 lei pentru un subofiţer, în vederea acoperirii parţiale a cheltuielilor necesare achiziţionării unui aparat auditiv;
 10. 2.540 lei pentru un subofiţer,reprezentând contravaloarea unui dispozitiv implantat;
 11. 1.580 lei pentru un subofiţer, în vederea acoperirii cheltuielilor efectuate pentru o intervenţie chirurgicală suportată de soţia sa, diagnosticată cu o boală gravă;
 12. 750 lei pentru un subofiţer,reprezentând contravaloarea unui dispozitiv medical implantat;
 13. 4.000 lei pentru un student la Academia Navală „Mircea cel Bătrân”, reprezentând contravaloarea unei intervenţii chirurgicale complexe efectuată în cadrul unei clinici particulare;
 14. 8.000 lei pentru un gradat profesionist care suferă de o boală gravă, în vederea acoperirii parţiale a cheltuielilor efectuate în urma şedinţelor de  radioterapie;
 15. 6.426 lei pentru un gradat profesionist, reprezentând contravaloarea investigaţiilor medicale, medicamentelor şi intervenţiei chirurgicale efectuate de soţia sa, diagnosticată cu o boală gravă;
 16. 3.000 lei pentru un gradat profesionist, reprezentând contravaloarea investigaţiilor medicale efectuate de soţia sa, în perioada sarcinii, precum şi a tratamentului medicamentos recomandat fiului său, în vârstă de 8 luni, care suferă de o malformaţie gravă;
 17. 3.000 lei pentru un gradat profesionist, în vederea acoperirii parţiale a cheltuielilor efectuate cu spitalizarea, investigaţiile medicale şi dispozitivele medicale implantate la o clinică particulară;
 18. 5.000 lei pentru un gradat profesionist,  reprezentând ajutor pentru situaţii deosebite;
 19. 730 lei pentru un salariat civil, reprezentând contravaloarea investigaţiilor medicale şi tratamentului medicamentos în urma unei intervenţii chirurgicale complexe;
 20. 10.000 lei pentru un salariat civil, reprezentând contravaloarea cheltuielilor efectuate cu transportul, analizele şi controalele medicale la o clinică din străinătate, pentru soţia sa care suferă de o boală gravă;
 21. 1.000 lei pentru un salariat civil, reprezentând o parte din contravaloarea unui dispozitiv medical achiziţionat pentru efectuarea unei intervenţii chirurgicale;
 22. 2.700 lei pentru un salariat civil, reprezentând contravaloarea investigaţiilor medicale şi a tratamentului medicamentos postoperator, în urma unei intervenţii chirurgicale;
 23. 16.000 lei  pentru un subofiţer în rezervă, reprezentând contravaloarea cheltuielilor efectuate cu investigaţiile medicale şi costurile premergătoare efectuării unui transplant la o clinică din străinătate;
 24. 2.000 lei pentru văduva unui subofiţer,reprezentând contravaloarea cheltuielilor efectuate pentru achiziţionarea unor materiale necesare amenajării unei camere;
 25. 9.706 lei pentru un maistru militar, în vederea acoperii cheltuielilor efectuatepentru continuarea tratamentului soţiei sale, diagnosticată cu o boală gravă;
 26. 17.300 lei pentru un subofiţer,reprezentând contravaloarea şedinţelor de radioterapie şi a internării într-o clinică particulară, în urma diagnosticării cu o boală gravă;
 27. 11.500 lei pentru un maistru militar, în vederea acoperirii parţiale a cheltuielilor efectuate cu tratamentul fiului său în străinătate, diagnosticat cu o boală gravă;
 28. 2.000 lei pentru un ofiţer,reprezentând ajutor pentru plata locului de veci pentru fiica sa;
 29. 6.000 lei pentru un salariat civil, în vederea acoperirii parţiale a cheltuielilor efectuate pentru investigaţiile medicale şi a dispozitivelor de protezare auditivă necesare fiului său;
 30. 6.300 leipentru un subofiţer (rtr.), rănit în teatrul de operaţii din Irak, invalid de gradul I, reprezentând contravaloarea achiziţionăriiunui pat electric 3 motoare cu telecomandă;
 31. 10.000 lei pentru un ofiţer reprezentând o parte din contravaloarea unui tratament de specialitate;
 32. 8.500 lei pentru un maistru militar, reprezentând contravaloarea unei intervenţii chirurgicale pentru fiul său, diagnosticat cu o boală gravă;
 33. 20.000 lei pentru un maistru militar, reprezentând contravaloarea unei intervenţii chirurgicale pentru fiul său, diagnosticat cu o boală gravă;
 34. 8.000 lei pentru un subofiţer, reprezentând contravaloarea unor dispozitive medicale;
 35. 1.000 lei  pentru un subofiţer, reprezentând contravaloarea şedinţelor de recuperare medicală a fiului său, diagnosticat cu o boală gravă;
 36. 20.000 lei pentru un gradat profesionist, reprezentând contravaloarea tratamentului fiului său, diagnosticat cu o boală gravă;
 37. 602 lei pentru un salariat civil, reprezentând contravaloarea unor medicamente şi materiale sanitare;
 38. 1.000 lei pentru un salariat civil, reprezentând o parte din cheltuielile de spitalizare a soţiei acestuia, decedată;
 39. 1.000 lei pentru un salariat civil, reprezentând o parte din cheltuielile de spitalizare a soţiei acestuia, decedată;
 40. 7.573 lei pentru un subofiţer (rtr.),  în vederea acoperirii parţiale a cheltuielilor efectuate pentru achiziţionarea unei proteze;
 41. 1.000 lei pentru un subofiţer, reprezentând contravaloarea tratamentului medicamentos efectuat la un spital din străinătate şi a chiriei, în urma diagnosticării cu o boală foarte gravă pe timpul executării unei misiuni în TO Afganistan;
 42. 470 lei pentru un subofiţer (rtr.), rănit în T.O Irak, invalid de gradul I, reprezentând contravaloarea unui tratament de recuperare;
 43. 5.000 lei pentru un ofiţer, în vederea acoperirii parţiale a cheltuielilor efectuate cu intervenţia chirurgicală, în urma diagnosticării cu o boală gravă;
 44. 1.939 lei pentru un subofiţer, în vederea acoperirii cheltuielilor efectuate pentru achiziţionarea unui medicament;
 45. 1.500 lei pentru mama unui ofiţer decedat în T.O. Afganistan, pentru acoperirea unor cheltuieli curente;
 46. 1.500 lei pentru văduva unui ofiţer decedat în T.O. Afganistan, pentru acoperirea unor cheltuieli curente;
 47. 2.700 leipentru un salariat civil, reprezentând contravaloarea unei intervenţii chirurgicale;
 48. 31.570 lei pentru un subofiţerrănit în T.O. Afganistan, invalid de gradul I, reprezentând contravaloarea materialelor de construcţie necesare amenajării corespunzătoare a spaţiului de locuit;
 49. 1.179 lei pentru un gradat profesionist, reprezentând contravaloarea transportului la o clinică din străinătate a fiicei sale, diagnosticată cu o boală foarte gravă.
 50. 2.842 lei pentru un subofiţerrănit în T.O. Afganistan, invalid de gradul I, reprezentând contravaloarea materialelor sanitare şi a medicamentelor achiziţionate;
 51. 11.335 lei pentru un subofiţerrănit în T.O. Afganistan, reprezentând contravaloarea unei proteze;
 52. 10.000 lei pentru un ofiţer în rezervă, reprezentând contravaloarea unei proteze;
 53. 10.000 lei pentru un subofiţer, reprezentând contravaloarea tratamentului efectuat, în urma diagnosticării cu o boală gravă;
 54. 10.000 lei pentru un subofiţer, reprezentând o parte din contravaloarea unui tratament oncologic;
 55. 3.000 lei pentru un ofiţer, reprezentândcontravaloarea cheltuielilor efectuate cu tratamentul fiului său;
 56. 15.000 lei pentru un ofiţer, reprezentând contravaloarea unei intervenţii chirurgicale efectuate în străinătate;
 57. 7.200 lei pentru un ofiţer, reprezentând contravaloarea tratamentului efectuat fiicei sale, diagnosticată cu o boală foarte gravă;
 58. 3.740 lei pentru un subofiţer,  rănit în T.O. Afganistan, reprezentând contravaloarea tratamentului recuperator efectuat într-o staţiunea balneoclimaterică;
 59. 780 lei pentru un subofiţer, reprezentând contravaloarea investigaţiilor medicale efectuate de soţia acestuia, diagnosticată cu o boală foarte gravă;
 60. 4.000 lei pentru un subofiţer, reprezentând contravaloarea investigaţiilor medicale şi intervenţiei chirurgicale efectuată de soţia acestuia, diagnosticată cu o boală foarte gravă;
 61. 1.000 lei pentru un subofiţer, în vederea acoperirii parţiale a cheltuielilor efectuate cu intervenţia chirurgicală, în urma diagnosticării cu o boală gravă;
 62. 3.300 lei pentru un subofiţer, reprezentând contravaloarea cheltuielilor efectuate la o clinică din străinătate, pentru investigaţiile medicale ale fiului său, diagnosticat cu o boală foarte gravă;
 63. 7.500 lei pentru un subofiţer,  reprezentând contravaloarea tratamentului medicamentos, în urma diagnosticării cu o boală foarte gravă, pe timpul unei misiuni în T.O. Afganistan;
 64. 6.000 lei pentru un maistru militar, reprezentând contravaloarea cheltuielilor efectuate în străinătate, cu tratamentul, transportul şi cazarea fiicei sale, diagnosticată cu o boală foarte gravă;
 65. 689 lei pentru unsubofiţer, reprezentând contravaloarea unui dispozitiv medical;
 66. 7.000 lei pentru un subofiţer, diagnosticat pe timpul executării unei misiuni în T.O. Afganistan cu o boală gravă, reprezentând costurile tratamentului urmat;
 67. 300 lei pentru unsubofiţer, reprezentând contravaloarea unor investigaţii medicale care nu pot fi decontate de CASAOPSNAJ;
 68. 8.000 lei pentru un gradat profesionist, reprezentând contravaloarea şedinţelor de psihoterapie şi terapie ABA pentru un an de zile, pentru fiul său, încadrat în grad de handicap grav;
 69. 5.453 lei pentru un gradat profesionist, reprezentând contravaloarea tratamentului medicamentos şi a investigaţiilor medicale, pentru fiul său, încadrat în grad de handicap grav;
 70. 5.000 lei pentru  un gradat profesionist, reprezentând contravaloarea tratamentului medicamentos şi investigaţiilor medicale, pentru fiul său, diagnosticat cu o boală foarte gravă;
 71. 5.000 lei pentru un gradat profesionist, reprezentând contravaloarea intervenţiei chirurgicale şi transportului la o clinică din străinătate, pentru fiul său, diagnosticat cu o boală foarte gravă;
 72. 1.000 lei pentru un subofiţer, reprezentând contravaloarea tratamentului medicamentos efectuat, în urma diagnosticării cu o boală foarte gravă;
 73. 13.000 lei pentru un gradat profesionist, reprezentând contravaloarea continuării tratamentului fiului său, diagnosticat cu o boală foarte gravă;
 74. 6.500 lei pentru un ofiţer, reprezentând o parte din contravaloarea investigaţiilor medicale efectuate la o clinică din străinătate,  în urma diagnosticării cu o boală foarte gravă;
 75. 3.000 lei pentru un ofiţer, reprezentând contravaloarea dispozitivului medical implantat în urma efectuării unei intervenţii chirurgicale, în urma diagnosticării cu o boală gravă;
 76. 3.000 lei pentru un ofiţer, reprezentând contravaloarea intervenţiei chirurgicale, spitalizării şi tratamentului pre şi post-operatoriu efectuat soţiei sale, în urma diagnosticării cu boală foarte gravă;
 77. 6.000 lei pentru un ofiţer, reprezentând contravaloarea medicamentelor prescrise, în urma diagnosticării cu boală foarte gravă;
 78. 6.000 lei pentru  un ofiţer, reprezentând contravaloarea investigaţiilor medicale efectuate fiului său, diagnosticat cu o boală foarte gravă;
 79. 9.000 lei pentru un ofiţer, reprezentând contravaloarea tratamentului efectuat fiului său, diagnosticat cu o boală foarte gravă;
 80. 5.000 lei pentru un ofiţer, reprezentând contravaloarea cheltuielilor pentru efectuarea tratamentului, ca urmare a diagnosticării cu o boală gravă;
 81. 1.000 lei pentru un subofiţer, în vederea acoperirii parţiale a cheltuielilor efectuate cu intervenţia chirurgicală, în urma diagnosticării cu o boală gravă;
 82. 2.400 lei pentru un maistru militar, reprezentând contravaloarea unui dispozitiv medical, în urma diagnosticării cu o boală foarte gravă;
 83. 1.000 lei pentru un ofiţer, în vederea acoperirii parţiale a cheltuielilor efectuate cu intervenţia chirurgicală, în urma diagnosticării cu o boală gravă;
 84.  6.000 lei pentru un maistru militar, reprezentând o parte din contravaloarea unui dispozitiv medical şi a intervenţiei chirurgicale efectuate fiului său, diagnosticat cu o boală foarte gravă;
 85. 6.000 lei pentru un subofiţer, reprezentând contravaloarea dispozitivelor medicale necesare unei intervenţii chirurgicale, în urma diagnosticării cu o boală gravă;
 86.  7.000 lei pentru un subofiţer, reprezentând contravaloarea tratamentului radioterapeutic, în urma diagnosticării cu o boală gravă;
 87.  2.000 lei pentru un subofiţer, reprezentând contravaloarea dispozitivelor medicale necesare unei intervenţii chirurgicale efectuate soţiei sale, diagnosticată cu o boală gravă;
 88. 3.600 lei pentru un subofiţer,  reprezentând contravaloarea tratamentului efectuat fiului său, diagnosticat cu o boală foarte gravă.
 89. 7.883 lei pentru un subofiţer, reprezentând contravaloarea tratamentului medicamentos efectuat la un spital din străinătate şi a chiriei, în urma diagnosticării cu o boală foarte gravă pe timpul executării unei misiuni în TO Afganistan;
 90. 2.400 lei pentru un gradat profesionist, reprezentând parte din contravaloarea intervenţiei chirurgicale efectuată fiului său la o clinică din străinătate, în urma diagnosticării cu o boală gravă;
 91. 840 lei pentru ungradat profesionist, reprezentând contravaloarea închirierii unui dispozitiv medical necesar tratamentului de recuperare, în urma diagnosticării cu o boală gravă;
 92. 1.193 lei pentru unsalariat civil, reprezentând contravaloarea analizelor medicale, tratamentului şi cheltuielilor aferente, în urma diagnosticării cu o boală gravă;
 93. 5.000 lei pentru un ofiţer (rz.), reprezentând o parte din contravaloarea protezei definitive, în urma unei intervenţiei chirurgicale de amputare;
 94. 6.000 lei pentru unmaistru militar, reprezentând contravaloarea medicamentelor necesare tratamentului, în urma diagnosticării cu o boală foarte gravă;
 95. 6.000 lei pentru unsubofiţer, reprezentând contravaloarea intervenţiei chirurgicale efectuate fiului său, diagnosticat cu o boală foarte gravă;
 96. 1.000 lei pentru un ofiţer, reprezentând o parte din contravaloarea tratamentului medical, în urma diagnosticării cu o boală gravă;
 97.  500 lei pentru un salariat civil, reprezentând contravaloarea investigaţiilor medicale efectuate de mama sa, diagnosticat cu o boală gravă;
 98.  8.000 lei pentru unsalariat civil, reprezentând contravaloarea medicamentelor necesare tratamentului, în urma diagnosticării cu o boală foarte gravă;
 99. 1.000 lei pentru un membru al Asociaţiei CAMARAZII, reprezentând contravaloarea investigaţiilor medicale şi a tratamentului urmat, în urma diagnosticării cu o boală foarte gravă;
 100. 3.000 lei pentru un subofiţer, reprezentând contravaloarea continuării tratamentului medicamentos şi a investigaţiilor medicale efectuate fiului său, diagnosticat cu o boală foarte gravă;
 101. 1.000 lei pentru un subofiţer, reprezentând contravaloarea tratamentului medicamentos, în urma diagnosticării cu o boală gravă;
 102. 1.495 lei pentru un salariat civil, reprezentând contravaloarea tratamentului medicamentos şi investigaţiilor medicale, în urma diagnosticării cu o boală foarte gravă.
 103. 1.250 lei pentru un subofiţer, reprezentând contravaloarea materialelor medicale necesare efectuării unei intervenţii chirurgicale, în urma diagnosticării cu o boală gravă;
 104. 7.000 lei pentrutatălui unui fost gradat profesionist, decedat la o clinică din străinătate, reprezentând contravaloarea cheltuielilor de repatriere a corpului neînsufleţit al acestuia;
 105. 5.000 lei pentru ungradat profesionist reprezentând contravaloarea controalelor medicale şi tratamentului medicamentos al fiicei sale, diagnosticată cu o boală foarte gravă;
 106. 5.000 lei pentru un gradat profesionist reprezentând contravaloarea continuării tratamentului fiului său, suspect de o boală foarte gravă;
 107. 1.179 lei pentru un gradat profesionist reprezentând contravaloarea transportului la o clinică din străinătate a fiicei sale, diagnosticată cu o boală foarte gravă;
 108. 2.000 lei pentru un subofiţer, reprezentând contravaloarea unor dispozitive medicale necesare fiului său, diagnosticat cu o boală gravă;
 109. 1.460 lei pentru un salariat civil, reprezentând contravaloarea investigaţiilor medicale în vederea efectuării unei intervenţii chirurgicale, în urma diagnosticării cu o boală foarte gravă;
 110. 1.000 lei pentru un gradat profesionist, reprezentând contravaloarea tratamentului medicamentos, în urma diagnosticării cu o boală gravă;
 111. 848 lei pentru un salariat civil, reprezentând contravaloarea tratamentului medical efectuat, în urma diagnosticării cu o boală foarte gravă;
 112. 15.000 lei pentru un gradat profesionist, reprezentând contravaloarea unei intervenţii chirurgicale efectuată soţiei sale, diagnosticată cu o boală foarte gravă;
 113. 5.000 lei pentru un maistru militar, reprezentând contravaloarea unui dispozitiv medical implantat soţiei sale, diagnosticat cu o boală gravă;
 114. 700 lei pentru un gradat profesionist, reprezentând contravaloarea unui dispozitiv medical necesar efectuării unei intervenţii chirurgicale, în urma diagnosticării cu o boală gravă;
 115. 2.500 lei pentru un subofiţer rănit în TO Afganistan, invalid gradul I,în vederea achiziţionării unor produse necesare tratamentului, care nu se comercializează pe piaţa românească;
 116. 5.500 lei pentru un gradat profesionist,reprezentând contravaloarea cheltuielilor efectuate cu spitalizarea şi tratamentul specific, în urma diagnosticării cu o boală foarte gravă;
 117. 5.000 lei pentru un ofiţer reprezentând contravaloarea analizelor medicale şi a intervenţiei chirurgicale efectuată fiului său la o clinică privată, diagnosticat cu o boală foarte gravă;
 118. 15.000 lei pentru un ofiţer, reprezentând contravaloarea dispozitivelor medicale implantate şi a tratamentului medicamentos recomandat, în urma diagnosticării cu o boală foarte gravă;
 119. 1.650 lei pentru un ofiţer, reprezentând contravaloarea unor dispozitive medicale în urma amputaţiei unui membru inferior, ca urmare a rănirii în TO Afganistan;
 120. 3.000 lei pentru un ofiţer, reprezentând contravaloarea transportului, cazării şi evaluării medicale periodice a fiicei sale, la un spital din străinătate, în urma diagnosticării cu o boală rară;
 121. 1.000 lei pentru un salariat civil, reprezentând contravaloarea tratamentului medicamentos, în urma diagnosticării cu o boală foarte gravă;
 122. 10.000 lei pentru un subofiţer, reprezentând contravaloarea tratamentului efectuat la o clinică din străinătate, în urma diagnosticării cu o boală foarte gravă;
 123. 1.726 lei pentru un maistru militar, reprezentând contravaloarea dispozitivelor medicale şi tratamentului medicamentos recomandat, în urma diagnosticării cu o boală gravă;
 124. 1.950 lei pentru un maistru militar, reprezentând contravaloarea închirierii unui dispozitiv medical pentru mobilizarea pasivă a articulaţiei genunchiului stâng, în urma diagnosticării cu o boală gravă;
 125. 5.000 lei pentru un maistru militar, pentru efectuarea investigaţiilor medicale şi stabilirea programului de recuperare medicală a fiului său, în urma diagnosticării cu o boală foarte gravă;
 126. 7.800 lei pentru unsubofiţer, reprezentând contravaloarea unei intervenţii chirurgicale efectuată fiului său, la un spital privat;
 127. 3.500 lei pentru un subofiţer, reprezentând contravaloarea investigaţiilor medicale şi intervenţiei chirurgicale efectuată de soţia sa, la o clinică privată, în urma diagnosticării cu o boală foarte gravă;
 128. 10.115 lei pentru subofiţer, reprezentând contravaloarea unor dispozitive medicale, în urma amputaţiei bilaterale a membrelor inferioare, ca urmare a rănirii în TO Afganistan;
 129. 1.000 lei pentru un subofiţer, reprezentând contravaloarea intervenţiei chirurgicale, tratamentului medicamentos şi recuperării medicale, în urma diagnosticării cu o boală gravă;
 130. 9.000 lei pentru un subofiţer, reprezentând contravaloarea tratamentului medicamentos efectuat la un spital din străinătate şi a chiriei pentru 2 luni, în urma diagnosticării cu o boală foarte gravă pe timpul executării unei misiuni în TO Afganistan;
 131. 5.000 lei pentru un  subofiţer, reprezentând contravaloarea tratamentului medicamentos şi a investigaţiilor medicale efectuate fiului său, diagnosticat cu o boală rară;
 132. 1.664 lei pentru un subofiţer, reprezentând contravaloarea tratamentului medicamentos şi a materialelor sanitare, în urma diagnosticării cu o boală gravă, ca urmare a rănirii în TO Afganistan;
 133. 3.000 lei pentru un subofiţer, reprezentând contravaloarea tratamentului medicamentos şi a dispozitivelor medicale implantate tatălui său, diagnosticat cu o boală foarte gravă;
 134. 1.500 lei pentru un gradat profesionist, reprezentând contravaloarea investigaţiilor medicale efectuate fiului său, la o clinică privată, în urma diagnosticării cu o boală foarte gravă;
 135. 2.500 lei pentru un subofiţer în rezervă, reprezentând contravaloarea unor dispozitive medicale necesare efectuării unui implant, în urma diagnosticării cu o boală foarte gravă;
 136. 3.000 lei pentru un gradat profesionist, reprezentând contravaloarea unor dispozitive medicale achiziţionate, în urma diagnosticării, la înapoierea din TO Afganistan, cu o boală gravă;
 137. 2.000 lei pentru un funcţionar public, reprezentând contravaloarea tratamentului medical şi a intervenţiei chirurgicale, în urma diagnosticării cu o boală gravă;
 138. 5.000 lei pentru un salariat civil, reprezentând contravaloarea investigaţiilor şi tratamentului medicamentos, în urma diagnosticării cu o boală foarte gravă;
 139. 5.000 lei pentru un subofiţer, reprezentând parte din contravaloarea unei intervenţii chirurgicale şi tratamentului medicamentos, în urma diagnosticării cu o boală foarte gravă;
 140. 15.000 lei pentru un ofiţer, în vederea continuării tratamentului, în urma diagnosticării cu o boală foarte gravă;
 141. 570 lei pentru un salariat civil, reprezentând contravaloarea analizelor medicale efectuate la o clinică particulară, în urma diagnosticării cu o boală gravă;
 142. 10.000 lei pentru un maistru militar, reprezentând contravaloarea şedinţelor de radioterapie în urma diagnosticării cu o boală foarte gravă;
 143. 4.450 lei pentru un subofiţer, reprezentând contravaloarea transportului la o clinică în străinătate în vederea operării fiului său;
 144. 1.800 lei pentru un salariat civil, reprezentând costurile tratamentului soţiei sale, diagnosticată cu o boală gravă;
 145. 1.970 lei pentru un subofiţer (rtr.), rănit în T.O. Irak, reprezentând contravaloarea unor materiale sanitare;
 146. 1.000 lei pentru un ofiţer, reprezentând contravaloarea tratamentului medicamentos, în urma diagnosticării cu o boală gravă;
 147. 6.750 leipentru un subofiţer, reprezentând contravaloarea chiriei pentru două luni în străinătate, în urma diagnosticării cu o boală foarte gravă pe timpul executării unei misiuni în TO Afganistan.

b)                Acordarea unor ajutoare pentru copiii militarilor decedaţi în teatrele de operaţii internaţionale şi în acţiuni militare interne

În anul 2013 au fost acordate ajutoare şi cadouri pentru copiii preşcolari ai militarilor decedaţi în TO, în valoare de 128.916 lei.

 c)     Ajutoare de înmormântare

Potrivit art. 12 lit. a) şi g) din ROF au fost acordate ajutoare de înmormântare pentru 36 de cazuri, în valoare de 25.500 lei.

 d)     Organizare Ziua Internaţională a Copilului – 1 Iunie şi Pomul de Crăciun

Pentru copiii militarilor răniţi/decedaţi în teatrele de operaţii internaţionale şi în acţiuni militare interne au fost organizate cele două evenimente de către Asociaţie, costul acestora fiind de 75.162 lei.