În anul 2011, Asociaţia de Caritate din Armata României – CAMARAZII a acordat sprijin financiar necesar soluţionării a 65 cazuri medico-sociale ale personalului armatei şi a organizat 2 evenimente dedicate copiilor celor răniţi sau decedaţi în teatrele de operaţii, astfel:

a) Cazuri medico-sociale:

– 21.000 lei pentru tratamentul în Germania al soţiei unui SGV;
– 12.000 lei/familie pentru doi ofiţeri decedaţi într-un accident aviatic;
– 7.845 lei/familie pentru trei SGV decedaţi pe timpul unui exerciţiu în poligon, complementar altor donaţii ale personalului, în suma de 4.155 lei, astfel încât să se ajungă la un total de 12.000 lei/familie;
– 9.160 lei pentru un subofiţer, în vederea achiziţionării unui dispozitiv medical necesar efectuării unei intervenţii chirurgicale;
– 21.000 lei pentru un subofiţer, în vederea efectuării unei intervenţii chirurgicale pentru fiica acestuia;
– 42.000 lei pentru un ofiţer, în vederea efectuării unei intervenţii chirurgicale în Turcia;
 1.337 lei pentru un subofiţer, în vederea recuperării postoperatorii a fiului său;
– 155 lei pentru un subofiţer, în vederea efectuării unei investigaţii medicale pentru fiul său;
– 11.093 lei pentru familia unui subofiţer, în vederea repatrierii din Italia a trupului neînsufleţit al acestuia;
– 6.891 lei pentru un subofiţer, în vederea efectuării unei intervenţii chirurgicale pentru fiica sa;
– 29.240 lei pentru un ofiţer, în vederea efectuării unui tratament radioterapeutic;
– 1.250 lei pentru un subofiţer, în vederea achiziţionării unui dispozitiv medical necesar efectuării unei intervenţii chirurgicale;
– 15.000 lei pentru un subofiţer, în vederea efectuării unui tratamentului de specialitate pentru fiica sa;
– 5.770 lei pentru un ofiţer în retragere, reprezentând parte din contravaloarea unei proteze;
– 20.000 lei pentru un p.c.c., reprezentând contravaloarea unui tratament de specialitate;
– 21.000 lei pentru un p.c.c., reprezentând contravaloarea unui tratament de specialitate;
– 2.100 lei pentru un ofiţer în vederea acoperirii parţiale a cheltuielilor efectuate cu investigaţiile medicale la o clinică din Ungaria;
– 3.700 lei pentru un subofiţer, în vederea acoperirii parţiale a cheltuielilor efectuate cu achiziţionarea unei proteze totale de şold;
– 1.300 lei pentru un subofiţer, în vederea acoperirii parţiale a cheltuielilor efectuate cu achiziţionarea unui dispozitiv medical necesar efectuării unei intervenţii chirurgicale;
– 16.000 lei pentru un ofiţer, în vederea acoperirii parţiale a cheltuielilor necesare efectuării unei intervenţii chirurgicale la Viena, pentru soţia sa;
– 3.500 lei pentru un ofiţer, în vederea acoperirii parţiale a cheltuielilor efectuate cu achiziţionarea unui dispozitiv medical pentru soţia sa;
– 3.300 lei pentru un subofiţer, în vederea acoperirii parţiale a cheltuielilor efectuate pentru continuarea tratamentului soţiei sale;
– 1.453 lei pentru un SGV, în vederea continuării tratamentului în ţară de către soţia sa, după efectuarea unei intervenţii chirurgicale în Germania;
– 696 lei pentru un subofiţer, soţia unui militar decedat în Afganistan, în vederea efectuării unei examinări medicale pentru fiica acestuia;
– 14.800 lei pentru un SGV, în vederea continuării tratamentului fiului său la o clinică specializată din Ucraina;
– 6.300 lei pentru un SGV, în vederea acoperirii parţiale a cheltuielilor cu tratamentul fiicei sale la o clinică din Germania;
– 2.500 lei pentru un SGV, în vederea acoperirii parţiale a cheltuielilor efectuate în ţară cu tratamentul fiului său, înainte de plecarea la o clinică din Anglia;
– 10.000 lei pentru un subofiţer în retragere, în vederea achiziţionării unui fotoliu rulant cu acţionare electrică;
– 5.000 lei pentru soţia unui ofiţer decedat, în vederea acoperirii parţiale a cheltuielilor gospodăreşti şi de întreţinere a celor doi copii preşcolari rămaşi orfani;
– 1.100 lei pentru un p.c.c., în vederea acoperirii parţiale a cheltuielilor pentru o intervenţie chirurgicală efectuată în ţară;
– 21.500 lei pentru un ofiţer, în vederea efectuării unei intervenţii chirurgicale în Turcia;
– 8.000 lei pentru fiica unui ofiţer, rămasă orfană de ambii părinţi, reprezentând contravaloarea unor cheltuieli efectuate cu tratamentul părinţilor săi, premergătoare decesului, precum şi alte cheltuieli de întreţinere lunare;
– 3.000 lei pentru un ofiţer, în vederea acoperirii parţiale a cheltuielilor pentru o intervenţie chirurgicală efectuată în ţară;
– 5.000 lei pentru un ofiţer, în vederea acoperirii parţiale a cheltuielilor pentru o intervenţie chirurgicală efectuată în ţară;
– 3.000 lei pentru un ofiţer, în vederea acoperirii parţiale a cheltuielilor efectuate cu tratamentul fiului său;
– 12.900 lei pentru un maistru militar, în vederea acoperirii parţiale a cheltuielilor efectuate pentru o intervenţie chirurgicală suportată de către soţia sa, la o clinică din Germania;
– 4.000 lei pentru un subofiţer, în vederea acoperirii parţiale a cheltuielilor pentru o intervenţie chirurgicală efectuată în ţară;
– 1.890 lei pentru un subofiţer, reprezentând costul tratamentului recuperator efectuat la o clinică din ţară;
– 12.900 lei pentru un subofiţer, în vederea acoperirii parţiale a cheltuielilor pentru efectuarea unui transplant de cornee, fiicei sale, la o clinică din Italia;
– 5.000 lei pentru un maistru militar, în vederea achiziţionării, pentru tatăl său, fost subofiţer, a unei proteze de şold;
– 2.150 lei pentru un SGV, în vederea acoperirii parţiale a cheltuielilor efectuate cu repatrierea trupului neînsufleţit al fratelui său, decedat în Spania;
– 1.500 lei pentru un SGV, în vederea acoperirii parţiale a tratamentului prescris în urma efectuării unui transplant renal;
– 3.000 lei pentru fiica unui ofiţer, care a suportat mai multe intervenţii chirurgicale, în vederea asigurării tratamentului postoperator;
– 2.500 lei pentru un ofiţer în retragere, reprezentând contravaloarea unei proteze de şold;
– 900 lei pentru un subofiţer în retragere, reprezentând ajutor social;
– 6.000 lei pentru un ofiţer, în vederea acoperirii parţiale a cheltuielilor pentru efectuarea unei intervenţii chirurgicale, soţiei sale, la o clinică din Austria;
– 1.500 lei pentru un ofiţer, în vederea acoperirii parţiale a tratamentului de recuperare în urma efectuării unei intervenţii chirurgicale;
– 3.000 lei pentru un ofiţer, în vederea acoperirii parţiale a cheltuielilor pentru o intervenţie chirurgicală, fiicei sale, la o clinică din Franţa;
– 1.240 lei pentru un subofiţer, în vederea acoperirii parţiale a tratamentului de recuperare efectuat de fiul său, în urma unei intervenţii chirurgicale;
– 1.500 lei pentru un maistru militar, în vederea acoperirii parţiale a tratamentului prescris în vederea pregătirii pentru o intervenţie chirurgicală;
– 981 lei pentru un subofiţer, în vederea acoperirii tratamentului recuperator efectuat la o clinică în ţară;
– 3.000 lei pentru un subofiţer, în vederea acoperirii parţiale a tratamentului de recuperare a fiicei sale;
– 4.171 lei pentru un subofiţer, în vederea acoperirii cheltuielilor efectuate pentru achiziţionarea unor piese consumabile la o proteză;
– 700 lei pentru un SGV, reprezentând ajutor de înmormântare acordat în urma decesului tatălui său;
– 4.000 lei pentru un SGV, în vederea acoperirii parţiale a cheltuielilor pentru efectuarea unor investigaţii medicale, fiicei sale;
– 685 lei pentru un p.c.c., în vederea acoperii parţiale a cheltuielilor pentru o intervenţie chirurgicală şi a şedinţelor de recuperare postoperatorii;
– 10.000 lei pentru un p.c.c. ,în vederea acoperirii parţiale a cheltuielilor pentru efectuarea unei intervenţii chirurgicale, fiului său, la o clinică din străinătate;
– 12.000 lei pentru un p.c.c., în vederea acoperirii parţiale a cheltuielilor pentru efectuarea unei intervenţii chirurgicale la o clinică din străinătate;
– 1.000 lei pentru un p.c.c., în vederea rezolvării unor probleme sociale deosebite;
– 1.500 lei pentru un p.c.c., în vederea acoperirii parţiale a cheltuielilor pentru efectuarea unor investigaţii medicale şi a tratamentului medical prescris;
– 600 lei pentru un ofiţer, în retragere în vederea acoperirii cheltuielilor pentru procurarea unei proteze;
– 300 lei pentru un subofiţer în retragere, în vederea acoperirii cheltuielilor pentru efectuarea unei intervenţii chirurgicale;
– 7.760 lei pentru un subofiţer în retragere, în vederea acoperirii cheltuielilor tratamentului fizioterapeutic de recuperare;
– 600 lei pentru fosta soţie a unui ofiţer, reprezentând ajutor de înmormântare al fiicei sale;
– 4.500 lei pentru soţia unui subofiţer internat la o clinică din Germania, în vederea acoperirii parţiale a cheltuielilor de transport şi cazare pentru însoţirea militarului aflat în tratament.

b) Evenimente dedicate copiilor celor răniţi sau decedaţi în teatrele de operaţii:

– 12.849 lei – organizarea Zilei Copilului – 1 Iunie;
– 16.920 lei – organizarea Pomului de Crăciun.