În perioada ianuarie-octombrie 2012, Asociaţia de Caritate din Armata României – CAMARAZII a acordat sprijin financiar pentru:

– 70 cazuri medico-sociale ale personalului militar în activitate/rezervă/retragere;
 36 copii ai unor militari decedaţi în teatrele de operaţii;
 3 mame ale unor militari decedaţi în teatrele de operaţii.

a) Cazuri medico-sociale:

– 13.000 lei pentru un ofiţer, în vederea acoperirii parţiale a cheltuielilor efectuate cu tratamentului soţiei sale la o clinică din Turcia;
 9.000 lei pentru un ofiţer, în vederea acoperirii parţiale a cheltuielilor efectuate cu tratamentului soţiei sale la o clinică din Spania;
 15.000 lei pentru un ofiţer, în vederea acoperirii parţiale a cheltuielilor efectuate cu tratamentului fiului său în străinătate;
 3.500 lei pentru un ofiţer, reprezentând contravaloarea unui tratament de specialitate;
– 3.500 lei pentru un maistru militar, reprezentând contravaloarea unui tratament de specialitate;
 1.610 lei pentru un subofiţer, în vederea acoperirii parţiale a cheltuielilor efectuate cu tratamentului fiului său în ţară;
 9.000 lei pentru un subofiţer, în vederea acoperirii parţiale a cheltuielilor efectuate la o clinică din Turcia;
 4.500 lei pentru un subofiţer, în vederea acoperirii parţiale a cheltuielilor efectuate pentru o intervenţie chirurgicală, suportată de soţia sa;
 5.000 lei pentru un subofiţer, în vederea acoperirii parţiale a cheltuielilor ce urmează a fi efectuate cu tratamentul fiicei sale;
 9.000 lei pentru un maistru militar, în vederea acoperirii parţialea cheltuielilor efectuate cu o intervenţie chirurgicală, suportată de soţia sa;
 10.000 lei pentru un s.g.p., în vederea acoperirii parţiale a cheltuielilor efectuate cu un tratament de specialitate;
 5.000 lei pentru un s.g.p., în vederea acoperirii parţiale a cheltuielilor efectuate cu tratamentului fiului său;
 5.000 lei pentru un s.g.p., în vederea acoperirii parţiale a cheltuielilor efectuate cu tratamentului fiicei sale;
 4.000 lei pentru un student din Academia Navală „Mircea cel Bătrân”, în vederea achiziţionării unui dispozitiv medical necesar unei intervenţii chirurgicale;
-1.000 lei pentru un p.c.c., în vederea acoperirii parţiale a cheltuielilor efectuate cu achiziţionarea unor dispozitive medicale pentru intervenţia chirurgicală suportată;
-13.000 lei pentru un p.c.c., în vederea acoperirii parţiale a cheltuielilor ce urmează a fi efectuate cu o intervenţie chirurgicală în străinătate;
– 9.000 lei pentru un p.c.c., în vederea achiziţionării unui fotoliu rulant pliant cu acţionare manuală;
-5.000 lei pentru un ofiţer în rezervă, în vederea acoperirii parţialea cheltuielilor efectuate cu un tratament de specialitate;
 5.000 leipentru un ofiţer în rezervă, în vederea acoperirii parţialea cheltuielilor ce urmează a fi efectuate pentru achiziţionarea unui aparat de recuperare (MotoMed Viva 2), necesar soţiei sale;
 9.000 lei pentru soţia unui ofiţer în rezervă, decedat, în vederea acoperirii parţiale a unor cheltuieli cu tratamentul şi, ulterior, cu înmormântarea soţului;
 1.000 lei pentru un ofiţer în retragere, în vederea acoperirii parţiale a cheltuielilor efectuate cu un tratament de specialitate;
 2.000 lei pentru văduva unui subofiţer, în vederea acoperirii parţiale a unor cheltuieli de întreţinere zilnică şi pentru probleme de sănătate ale sale şi ale fiului său, rămas orfan.
– 3.000 lei pentru un s.g.p., în vederea acoperirii parţiale a unor cheltuieli efectuate cu tratamentul de specialitate;
– 5.000 lei pentru un maistru militar, în vederea acoperirii parţiale  a cheltuielilor efectuate pentru investigarea, dignosticarea şi iniţierea tratamentului fiului său;
– 3.500 lei pentru familia unui s.g.p. decedat, reprezentând ajutor complementar pentru înmormântare şi acoperirea unor cheltuieli efectuate înainte de decesul militarului;
– 6.225 lei pentru un subofiţer, în vederea achiziţionării a două proteze medulare;
– 8.000 lei  (2.000 lei/caz), ajutoare de înmormântare pentru cele 4 familii ale militarilor decedaţi în accidentul aviatic de la Bobocu;
– 9.000 lei pentru soţia unui subofiţer internat la o clinică din străinătate, în vederea acoperirii parţiale a cheltuielilor efectuate de aceasta cu transportul şi cazarea;
– 1.000 lei pentru un ofiţer, în vederea acoperirii parţiale a unei intevenţii chirurgicale;
– 3.000 lei pentru un ofiţer, în vederea acoperirii parţiale a unei intervenţii chirurgicale suferite;
– 4.000 lei pentru un ofiţer, în vederea acoperirii parţiale a tratamentului medicamentos prescris după o intervenţie chirurgicală, necesar fiicei sale;
– 3.500 lei pentru un subofiţer, în vederea achiziţionării unui dispozitiv ortopedic pentru fiica sa;
– 3.000 lei pentru un maistru militar, în vederea acoperirii parţiale a contravalorii tratamentului soţiei sale;
– 2.000 lei pentru un subofiţer, în vederea achiziţionării unui dispozitiv medical;
– 3.000 lei pentru un subofiţer, în vederea acoperirii parţiale a costului intervenţiei chirurgicale suferite de fiica sa;
– 4.000 lei pentru un subofiţer, în vederea acoperirii parţiale a contravalorii dispozitivelor ortopedice şi medicamentelor administrate pentru tratamentul stării postraumatice rezultate în urma unui accident;
– 160 lei pentru un subofiţer, rănit în teatrul de operaţii, în vederea acoperirii cheltuielilor necesare pentru tratamentul efectuat;
– 1.542 lei pentru un p.c.c., rănit în teatrul de operaţii, în vederea achiziţionării unor produse necesare procesului de recuperare;
– 2.580 lei pentru un s.g.p., în vederea acoperirii contravalorii tratamentului de specialitate;
– 7.000 lei pentru un f.p., în vederea acoperirii parţiale a costului unei proteze;
– 9.000 lei pentru un p.c.c., în vederea acoperirii parţiale a contravalorii investigaţiilor medicale, transportului şi cazării la o clinică din străinătate a fiului său;
– 10.000 lei pentru un ofiţer în rezervă, în vederea acoperirii parţiale a contravalorii parţiale a unui aparat de recuperare necesar în urma unui accident vascular;
– 300 lei pentru un subofiţer în retragere rănit în teatrul de operaţii, în vederea acoperirii parţiale a costului unei orteze;
– 8.000 lei pentru un maistru militar, în vederea acoperirii parţiale a costului tratamentului prescris;
– 4.000 lei pentru un subofiţer, în vederea acoperirii parţiale a cheltuielilor efectuate cu tratamentul kinetoterapeutic;
– 15.000 lei pentru un p.c.c., în vederea acoperirii parţiale a contravalorii tratamentului urmat de fiul său;
– 3.000 lei pentru un ofiţer, în vederea acoperii parţiale a cheltuielilor de recuperare pentru fiul său;
– 3.000 lei pentru un ofiţer, în vederea acoperirii parţiale a cheltuielilor de recuperare pentru fiul său;
– 9.000 lei pentru soţia unui subofiţer internat la o clinică din străinătate, în vederea acoperirii parţiale a cheltuielilor efectuate de aceasta cu transportul şi cazarea;
– 1.013 lei pentru un ofiţer, în vederea acoperirii contravalorii unor investigaţii medicale;
– 1.000 lei, ajutor pentru un orfan de ambii părinţi, cadre militare;
– 9.000 lei pentru soţia unui subofiţer internat la o clinică din străinătate, în vederea acoperirii parţiale a cheltuielilor efectuate de aceasta cu transportul şi cazarea;
– 15.000 lei pentru un ofiţer, în vederea acoperirii cheltuilelilor efectuate cu  transplantul renal al soţiei;
– 5.000 lei pentru un ofiţer, în vederea achiziţionării unui dispozitiv medical;
– 850 lei pentru un subofiţer, în vederea acoperirii cheltuielilor efectuate cu tratamentul kinetoterapeutic pentru fiul său;
– 3.000 lei pentru un subofiţer, în vederea acoperirii cheltuielilor efectuate cu tratamentul urmat de soţia sa;
– 10.000 lei pentru un subofiţer în retragere, rănit în teatrul de operaţii, în vederea acoperii  parţiale a costului unui dispozitiv ortopedic;
– 17.420 lei pentru un s.g.p., în vederea acoperirii parţiale a contravalorii unei intervenţii chirurgicale;
– 8.000 lei pentru un subofiţer,  în vederea acoperirii parţiale a contravalorii intervenţiilor chirurgicale;
– 5.400 lei pentru un s.g.p., în vederea acoperirii parţiale acheltuielilor de recuperare pentru fiul său;
7.000 lei pentru un p.c.c., în vederea acoperirii parţiale a contravalorii unei intervenţii chirurgicale;
– 9.000 lei pentru soţia unui subofiţer internat la o clinică din străinătate, în vederea acoperirii parţiale a cheltuielilor efectuate de aceasta cu transportul şi cazarea;
– 1.000 lei pentru un p.c.c., în vederea acoperirii  parţiale a costului unui dispozitiv ortopedic;
– 5.000 lei pentru un p.c.c., în vederea acoperirii cheltuielilor efectuate cu tratamentul urmat de fiul său;
– 1.000 lei pentru un p.c.c., în vederea acoperirii  parţiale a costului unui dispozitiv medical pentru fiul său;
– 6.000 lei pentru un ofiţer, în vederea acoperirii parţiale a contravalorii tratamentului postoperatoriu;
– 605 lei pentru un ofiţer, rănit în accident aviatic, în vederea acoperirii  parţiale a costului unor materiale sanitare;
– 9.000 lei pentru soţia unui subofiţer internat la o clinică din străinătate, în vederea acoperirii parţiale a cheltuielilor efectuate de aceasta cu transportul şi cazarea;
– 10.000 lei pentru un subofiţer, în vederea acoperirii parţiale a contravalorii tratamentului prescris;
– 5.000 lei pentru un subofiţer, în vederea acoperirii parţiale a contravalorii tratamentului prescris;

b) Organizarea Zilei de 1 Iunie – Ziua copilului pentru un număr de 115 copii ai militarilor răniţi şi decedaţi în teatrele de operaţii:23.000 lei.

c) Ajutoare financiare lunare pentru copii preşcolari ai militarilor decedaţi în acţiuni militare acordate unui număr de  14 copii: 228.000 lei.

d) Alte ajutoare financiare pentru mamele şi copiii militarilor decedaţi în acţiuni militare: 10.800 lei.