În luna mai a acestui an se împlinesc nouă ani de existenţă a Asociaţiei CAMARAZII. Nouă ani în care am empatizat cu problemele camarazilor noștri și ne-am străduit să le fim aproape, cu omenie și seriozitate.

Trebuie să știți că, în anul 2016, Asociaţia a alocat fonduri pentru 367 de situații medico-sociale deosebite și cazuri de deces. Totodată, au fost asigurate toate celelalte drepturi care se cuvin membrilor asociației și s-au acordat măsuri de sprijin corespunzătoare pentru orfani, veterani de război și alte persoane vulnerabile. Nu în ultimul rând, am onorat toate programele care vizează solidaritatea cu răniții, invalizii și urmașii camarazilor căzuți la datorie în diverse acțiuni militare.

În context, precizăm că membrii Asociaţiei pot beneficia, în principal, de:

a) ajutor pentru rezolvarea unor probleme medicale grave ale membrilor Asociaţiei, copiilor sau soţilor/soţiilor acestora, în limita a 30.000 lei;

b) ajutor complementar pentru deces, în următoarele limite:

  • 1.500 lei pentru membrul Asociaţiei/membrii de familie;
  • 500 lei pentru părinţi.

c) ajutor acordat orfanilor, până la vârsta majoratului, astfel:

  • copiilor membrilor Asociaţiei decedaţi – max. 500 lei/lună;
  • copiilor membrilor cărora le-a decedat soţul/soţia– max. 300 lei/lună.

d) ajutor pentru refacerea locuinţei în caz de incendii sau calamităţi naturale;

e) stimulent în limita a 500 lei pentru fiecare membru care se căsătoreşte;

f) stimulent în limita a 500 lei la naşterea/adoptarea unui copil al membrului.

Cu speranța că activitatea și preocupările noastre v-au convins, vă rugăm să ne fiți alături și anul acesta, pentru a fructifica oportunitatea de colectare de fonduri prin viramentul de 2%.

Concret, e nevoie să completaţi corect Formularul 230. Nu trebuie decât să descărcaţi formularul 230să-l completaţi doar la rubrica „Date de identificare a contribuabilului”, să-l semnaţi şi să-l transmiteţi pe adresa U.M. 02594 București, str. Constantin Mille nr.1-3, Sector 1, pe cât posibil până pe data de 15 mai 2017 (sunt valide doar formularele ajunse la administraţia fiscală până pe 25.05.2017). Mai departe, ne ocupăm noi!

Gestul simplu de a completa Formularul 230 poate însemna mulțumire sufletească pentru dumneavoastră și speranță de mai bine pentru camarazii și familiile acestora care au nevoie de ajutor.

Mai multe detalii pot fi obținute prin e-mail transmis pe adresa contact@camaraziimilitari.ro.

CONSILIUL DIRECTOR AL

ASOCIAŢIEI DE CARITATE DIN ARMATA ROMÂNIEI – CAMARAZII