Stimați membri,

Având în vedere cerința legală de a se elabora și vota o serie de documente care țin de viața internă a Asociației, dificultățile și costurile convocării unei adunări prin prezență efectivă, precum și deficitul de acuratețe al votului prin delegare 1/50, în baza prevederilor art. 14, alin. (3), litera c) și ale art.18 din alin (2)-(5) din Statut, vă adresăm rugămintea de a analiza și vota, până pe data de 22.03.2023, ora 16:00, utilizând procedura vot prin corespondență scrisă/electronică și aprobare tacită, următoarele teme aflate pe ordinea de zi:

  1. Raport de activitate pe anul 2022 al Asociației de Caritate din Armata României – CAMARAZII
  2. Bilanțul contabil și contul rezultatului exercițiului pe anul 2022
  3. Modalitatea de repartizare a excedentului înregistrat în anul 2022
  4. Raportul Comisiei de Cenzori pe anul 2022
  5. Proiectul programelor asociației pe anul 2023 și, orientativ, pe anul 2024
  6. Proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023
  7. Modificarea și completarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea Asociației de Caritate din Armata României – CAMARAZII (ROF)
  8. Menținerea, ca obligații financiare alternative, a cotizației, respectiv a viramentului  3,5% din impozitul pe salariu/pensie
  9. Menținerea nivelului retribuției angajaților (brut), în limita câștigului salarial mediu brut, la nivel național
  10. Abilitarea Consiliului Director, potrivit art. 19 lit. h) din Statut

Temele supuse votului pot fi descărcate/vizualizate de pe site-ul asociației, printr-un click pe fiecare temă expusă.

Dacă nu există posibilitatea exercitării votului prin corespondență scrisă, se poate exercita votul electronic, printr-un e-mail transmis pe adresa contact@camaraziimilitari.ro, în care să vă exprimați opțiunea, punctual pentru fiecare temă sau în bloc, menționând numele și prenumele dumneavoastră, precum și una din expresiile: “Pentru”, “Abținere”, “Împotrivă”, însoțite de eventuale explicații, observații și propuneri.

Pentru eventuale detalii ne puteți contacta și telefonic, la nr.  0762.240.724.

Vă mulțumim pentru implicare!

CONSILIUL DIRECTOR