Stimați membri,

Având în vedere cerința legală de a se elabora și vota o serie de documente care țin de viața internă a Asociației, faptul că acest demers presupune regim de urgență fiind imposibilă organizarea unei Adunări Generale în contextul epidemiei COVID-19, în baza art. 18 din alin. (2) din Statut,  vă adresăm rugămintea de a vă exprima votul prin corespondență electronică și aprobare tacită, până pe data de 25.03.2021, ora 16:00.

Se poate vota electronic prin sistemul de logare creat pe site, urmând instrucțiunile de la votul electronic.

Totodată, precizăm că dacă nu vă puteți loga, aveți la dispoziție posibilitatea votului printr-un simplu e-mail transmis pe adresa contact@camaraziimilitari.ro, în care să vă exprimați opțiunea, punctual pentru fiecare temă sau în bloc, menționând una din expresiile: “Sunt de acord”, “Mă abțin”, “Sunt împotrivă”, însoțite de eventuale explicații, observații și propuneri. Rugăm a trece în mail numele și prenumele dummneavoastră.

Detaliile privind temele supuse votului pot fi vizualizate/descărcate, printr-un click pe fiecare temă expusă mai jos.

 1. Raportul de activitate și extrasul situațiilor financiare pe anul 2020;
 2. Bilanțul contabil și contul rezultatului exercițiului pe anul 2020;
 3. Modalitatea de repartizare a excedentului înregistrat în anul 2020;
 4. Raportul Comisiei de cenzori pe anul 2020;
 5. Proiectul programelor asociației pe anul 2021;
 6. Proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021;
 7. Modificarea și completarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea Asociației de Caritate din Armata României-CAMARAZII (ROF);
 8. 8. Menținerea, ca obligații financiare alternative, a cotizației, respectiv a viramentului 3,5%;
 9. Menținerea nivelului retribuției angajaților la nivelul anilor anteriori (în limita câștigului salarial mediu brut la nivel național);
 10. Reînnoirea mandatelor unor membri ai Consiliului Director
 11. Abilitarea Consiliului Director, potrivit art. 19 lit. h) din Statut

Rugăm ca votul să fie exercitat până pe data de 25.03.2021, inclusiv.

Vă mulțumim pentru implicare!

CONSILIUL DIRECTOR