Stimați membri,


Pentru a finaliza cu succes procedura privind înființarea Sucursalei București - Ilfov și a Sucursalei „Invictus”,luând act de cerințele autorităților abilitate privind modificarea, în acest sens, a Statutului și a Actului Constitutiv, ceea ce presupune aprobarea Adunării Generale asupra acestor teme.

Ținând cont de contextul crizei epidemiologice, în care nu este recomandată o adunare prin prezență efectivă, în baza prevederilor art. 14, alin (3), lit c) și ale art.18 din alin (2)-(5) din Statut, vă adresăm rugămintea de a vă exprima votul prin corespondență electronică și aprobare tacită, până pe data de 09.09.2020, ora 16:00.

Se poate vota electronic prin sistemul de logare creat pe site, urmând instrucțiunile de la votul electronic.

Totodată, precizăm că dacă nu vă puteți loga, aveți la dispoziție posibilitatea votului printr-un simplu e-mail transmis pe adresa contact@camaraziimilitari.ro, în care să vă exprimați opțiunea, punctual pentru fiecare temă sau în bloc, menționând una din expresiile: “Sunt de acord”, “Mă abțin”, “Sunt împotrivă”, însoțite de eventuale explicații, observații și propuneri. Rugăm a trece în mail numele și prenumele dummneavoastră.

Detaliile privind temele supuse votului pot fi vizualizate/descărcate, printr-un click pe fiecare temă expusă mai jos.

Detaliile privind temele supuse votului pot fi vizualizate/descărcate, printr-un click pe fiecare temă expusă mai jos.

  1. Modificarea Statutului asociației;
  2. Înființarea sucursalei București-Ilfov a Asociației de Caritate din Armata României – CAMARAZII;
  3. Înființarea sucursalei „Invictus” a Asociației de Caritate din Armata României – CAMARAZII;
  4. Modificarea Actului Constitutiv al asociației;
  5. Abilitarea Consiliului Director în vederea efectuării demersurilor ce se impun pentru înscrierea celor două sucursale în Registrul asociațiilor și fundațiilor

Rugăm ca votul să fie exercitat până pe data de 09.09.2020, inclusiv.


Vă mulțumim pentru implicare!


CONSILIUL DIRECTOR