Stimați membri,


Precum cunoașteți, legea prevede o serie de activități anuale care presupun aprobarea dumneavoastră.

Prin urmare, facem un apel la dumneavoastră să exercitați votul prin corespondență scrisă, iar în acest sens, după cum am transmis adresă fiecărei unități, se impune să descărcați modelul “Situației cu rezultatele votului exprimat de membrii Asociației de Caritate din Armata României – CAMARAZII”, să îl adaptați și să vă exprimați votul, bifând X în căsuța corespunzătoare opțiunii dumneavoastră. Ulterior, rugăm ca rezultatele votului să ne fie expediate pe adresa Strada Sabinelor, nr. 98, ap. 3, sector 5, București. Chiar dacă votul prin corespondență are și opțiunea aprobării tacite, în sensul că cine nu se exprimă înseamnă ca este de acord, din rațiuni de o bună comunicare, am prefera să vă exercitați dreptul la vot.

Precizăm că cei care sunt pensionari sau din alte motive nu pot vota unitar, prin corespondență scrisă și tabel întocmit la nivelul unității, pot vota electronic pe sistemul creat pe site sau prin e-mail, urmând instrucțiunile de la votul electronic.

Detaliile privind temele supuse votului pot fi vizualizate/descărcate, printr-un click pe fiecare temă expusă mai jos.

  1. Raportul de activitate și Extrasul situațiilor financiare pe anul 2018;
  2. Bilanțul contabil și Contul rezultatului exercițiului pe anul 2018;
  3. Proiectul programelor asociației pe anul 2019;
  4. Proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019;
  5. Raportul Comisiei de cenzori pe anul 2018;
  6. Modificarea și completarea Statutului;
  7. Modificarea și completarea Actului constitutiv;
  8. Menținerea, ca obligație financiară alternativă, a cotizației, respectiv a viramentului 2%;
  9. Menținerea nivelului retribuției angajaților, în limita câștigului salarial mediu la nivel național;
  10. Abilitatarea Consiliului Director, potrivit art. 19 lit. h) din Statut.

Rugăm ca votul să fie exercitat până pe data de 24.04.2019, inclusiv.


Vă mulțumim pentru implicare!


CONSILIUL DIRECTOR