Stimați membri,

Având în vedere cerința legală de a se elabora și vota o serie de documente care țin de viața internă a Asociației, dificultățile și costurile convocării unei adunări prin prezență efectivă, precum și deficitul de acuratețe al votului prin delegare 1/50, în baza prevederilor art. 14, alin. (3), litera c) și ale art.18 din alin (2)-(5) din Statut, vă adresăm rugămintea de a analiza și vota, până pe data de 10.05.2024, ora 16:00, utilizând procedura vot prin corespondență și aprobare tacită, următoarele teme aflate pe ordinea de zi:

1.Modificarea și completarea Actului Constitutiv
2.Modificarea și completarea Statutului

Pentru concretizarea votului, se impune completarea „Situației cu rezultatele votului exprimat de membrii Asociației de Caritate din Armata României – CAMARAZII”, conform modelului transmis unității (modelul situației poate fi descarcat de pe site), urmând ca rezultatele votului să fie transmise, pe cât posibil până pe data de 13.05.2024, la următoarea adresă: Str. Lt. Gheorghe Negel, nr. 18, sector 6, București. Situația cu rezultatele votului se poate transmite și electronic, scanat, pe adresa de e-mail: contact@camaraziimilitari.ro.

Totodată, vă rugăm pe cei care sunteți pensionari sau care, din alte motive, nu puteți vota unitar la nivelul unității, să exercitați votul electronic, printr-un e-mail transmis pe adresa contact@camaraziimilitari.ro, în care să vă exprimați opțiunea, punctual pentru fiecare temă sau în bloc, menționând una din expresiile: “De acord”, “Abținere”, “Împotrivă”, însoțite de eventuale explicații, observații și propuneri.

Vă mulțumim pentru implicare!

În numele Consiliului director,

PREŞEDINTELE EXECUTIV
AL ASOCIAŢIEI DE CARITATE DIN ARMATA ROMÂNIEI – CAMARAZII
Colonel(rz)
Nicolae ANGHELESCU